u/Tr3men2 watched Kimetsu no Yaiba Episode 11 - Tsuzumi Mansion - 3 days ago
u/Tr3men2 watched Kimetsu no Yaiba Episode 10 - Together Forever - 3 days ago
u/Tr3men2 watched Nobunaga-sensei no Osanazuma Episode 11 - - 3 days ago
u/Tr3men2 followed Oda Nobuna no Yabou - 1 week ago
u/Tr3men2 followed Major 2nd - 1 week ago
u/Tr3men2 watched Kimetsu no Yaiba Episode 5 - My Own Steel - 1 week ago
u/Tr3men2 watched Goblin Slayer Episode 10 - Dozing - 2 weeks ago
u/Tr3men2 watched Goblin Slayer Episode 9 - There and Back Again - 2 weeks ago
u/Tr3men2 watched Goblin Slayer Episode 7 - Onward Unto Death - 2 weeks ago
u/Tr3men2 watched Goblin Slayer Episode 5 - Adventures and Daily Life - 2 weeks ago
u/Tr3men2 watched Goblin Slayer Episode 4 - The Strong - 2 weeks ago