u/Poliorowano watched Sewayaki Kitsune no Senko-san Episode 10 - - 2 days ago